Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2016 00:04
Η χρεοκοπία και οι συνέπειες της θα χτυπήσουν και το Δήμο Ωραιοκάστρου; Του Γρηγόρη Εδιρνέλη*
Τα υπονοούμενα, μισόλογα και υπεκφυγές του Δήμαρχου Ωραιοκάστρου κ. Γαβότση στα τελευταία δημοτικά συμβούλια του 2016 περί πτώχευσης του Δήμου, έχουν συσσωρεύσει μελανά σύννεφα, ανησυχίες και προβληματισμούς στους δημότες και όχι μόνο. 
Όλοι αναρωτιούνται ποιες θα είναι επακριβώς οι συνέπειες για το Δήμο μας και ειδικότερα για τους δημότες η υπαγωγή του σε καθεστώς επιτήρησης και χρεωκοπίας. Ας δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα σε τρείς Δήμους της χώρας που πτώχευσαν κάτω από το βάρος της αδυναμίας σύνταξης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 
Βέβαια πρώτα απ' όλα, ιδιαίτερη σημασία έχει και πρέπει να καταδειχτεί πως, ο νόμος που προβλέπει τα μέτρα «εξυγίανσης» των χρεοκοπημένων Δήμων, αποτελεί ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/85), ενώ για πρώτη φορά το πλαίσιο στενότερης επιτήρησης των οικονομικών των Δήμων τέθηκε με το νόμο 4093/2012. Ο νόμος αυτός, φέρει τις υπογραφές των πιο αντιδημοφιλών υπουργών της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου ήτοι: του υπουργού Οικονομικών και στελέχους της Eurobank Γκ. Χαρδούβελη, του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη και σημερινού επικεφαλής της Ν.Δ, του Μάκη Βορίδη ως υπουργού Υγείας, κ.α 
Ο Δήμος Σαλαμίνας λοιπόν, ήταν ο πρώτος από μια σειρά Δήμων, που δεν είχαν τη δυνατότητα να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους για το 2016. Και επισήμως λοιπόν πτώχευσε ο Δήμος Σαλαμίνας, ο πρώτος Δήμος της χώρας για τον οποίο εκδόθηκε ΦΕΚ που αναφέρει ότι υπάγεται στο πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 174 του νόμου 4270/2015. Ο Δήμος είχε χρέη πάνω 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αδυνατούσε να εισπράξει και τα οφειλόμενα από τους δημότες. Ύστερα από διακανονισμό με τους προμηθευτές, τα χρωστούμενα για το 2016 μειώθηκαν στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ αλλά και πάλι ο δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. 
Ο δεύτερος Ελληνικός Δήμος που περιέρχεται σε καθεστώς πτώχευσης (πιο κομψά, που «εντάσσεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης») είναι ο Δήμος Γόρτυνας στην Κρήτη. Η εξέλιξη ήταν μάλλον αναμενόμενη τόσο από την τραγική οικονομική κατάσταση που βρισκόταν εδώ και χρόνια ο Δήμος όσο και από την πρόσφατα διαπιστωθείσα αδυναμία του να καταθέσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. 
Τρίτο «θύμα» της "επιδημίας" των χρεοκοπιών έπεσε ο Δήμος Αχαρνών της Αθήνας, που βρισκόταν εδώ και καιρό σε δεινή οικονομική θέση, με οφειλές ύψους 10,27 εκατ. ευρώ και παρά τις ενέργειες που έγιναν με δραστικές μειώσεις στις δαπάνες, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η χρεωκοπία. 
Εκτός όμως από τους τρείς προαναφερόμενους Δήμους υπάρχουν σήμερα και περίπου 20 άλλοι Δήμοι σε όλη τη χώρα που βρίσκονται στο «κόκκινο» λόγω χρεών.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. 
Σύμφωνα με τον νόμο 4270/2015 στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. 
Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός Δήμου παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, τότε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο προβληματικός Δήμος υπάγεται υποχρεωτικά στο ευήκοο ονομαζόμενο πρόγραμμα εξυγίανσης» του άρθρου 174 του ν. 4270/2015. 
Με βάση αυτόν, η υπαγωγή σε πρόγραμμα εξυγίανσης προβλέπει την στενότατη παρακολούθηση των οικονομικών του Δήμου και την άσκηση της οικονομικής διαχείρισης κατ' ουσία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα προβλέπεται σειρά παρεμβάσεων οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν και τους δημότες. 
Σύμφωνα λοιπόν με τη νομοθεσία, η υπαγωγή σε πρόγραμμα εξυγίανσης προβλέπει την υποχρέωση εφαρμογής σειράς παρεμβάσεων, όπως μέτρα είσπραξης των οφειλών προς τους ΟΤΑ, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε ποσοστό έως και 3‰ (τρία τοις χιλίοις), αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% έως και 2%.  
Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν είναι πιθανό το υπουργείο Εσωτερικών να επιβάλει: Άμεση αύξηση των δημοτικών τελών και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων του Δήμου! 
Στα υπόλοιπα μέτρα που προβλέπει το πρόγραμμα εξυγίανσης περιλαμβάνονται η αναστολή προσλήψεων αλλά και η επιβολή εθελοντικών ή ακόμα και υποχρεωτικών μετατάξεων του προσωπικού, ανάλογα με την κρίση του Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού είναι εξασφαλισμένη καθώς ο νόμος προβλέπει περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και τις λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες. 
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στον νόμο για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τρίτους (π.χ. προμηθευτές) μέσω της απευθείας διάθεσης μέρους ή του συνόλου των θεσμοθετημένων εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που την περίοδο 2013 -2014 με ΚΥΠ, μειώθηκαν κατά 53%. 

Διοίκηση από την Αθήνα.  
Σημαντική παράμετρο αποτελεί η πρόβλεψη του νόμου για ουσιαστική εκχώρηση της διοίκησης του Δήμου στο Υπουργείο Εσωτερικών αφού προβλέπεται ο «καθορισμός κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικά για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων». 
Με λίγα λόγια στο εξής κάθε απόφαση δημάρχου, αντιδημάρχων, δημαρχιακής επιτροπής ή και του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει πρώτα να περνά από την έγκριση του Παρατηρητηρίου, καταργώντας στην ουσία το αυτοδιοίκητο των Δήμων που μπαίνουν υπό επιτήρηση. 

Παράθυρο βέβαια για οικονομική ανόρθωση του Δήμου στο μέλλον (;;) δίνουν οι διατάξεις του ίδιου νόμου που προβλέπουν:
- Πρόσβαση σε ειδικό Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.
- Δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
- Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του Δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Όταν ο δήμαρχος κ. Γαβότσης αφήνει τώρα τελευταία πυκνά – συχνά και έμμεσα ή άμεσα, υπονοούμενα περί πτώχευσης ή επιτήρησης του Δήμου μας του οποίου ηγείται, καλό θα είναι να γνωρίζει από τώρα και όλες τις προαναφερόμενες συνέπειες που θα επωμιστούν οι δημότες και οι υπάλληλοι του δήμου Ωραιοκάστρου.  
Όμως να είναι βέβαιοι όλοι ότι σε αυτή την περίπτωση, οι κάθε είδους ευθύνες θα αναζητηθούν τόσο στον ίδιο τον Δήμαρχο όσο και σε όλους όσους διοίκησαν τα τελευταία χρόνια από θέσεις ευθύνης και με την «οικονομική τους διαχείριση» και «χειρισμούς» θα οδηγήσουν το Δήμο Ωραιοκάστρου στην αγκαλιά του παρατηρητήριου. 

*Ο Γρηγόρης Εδιρνέλης είναι δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ΔΚΠΩ ΑΛΛΗΕΓΓΥΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ


Θα αποκλειστεί η κάθοδος από τη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης – Κονταξοπούλου μέχρι τη συμβολή της οδού Θεσσαλονίκης με ανώνυμη αγροτική οδό
Εργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:
1)    Χωματουργικές εργασίες – Καθαιρέσεις
2)    Τεχνικά έργα
3)    Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικές εργασίες
4)    Εργασίες σήμανσης και παθητικής ασφάλειας

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα. Κατά το διάστημα αυτό θα αποκλειστεί η κάθοδος από τη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης – Κονταξοπούλου μέχρι τη συμβολή της οδού Θεσσαλονίκης με ανώνυμη αγροτική οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο δεξιό τμήμα ανόδου θα είναι αδιάκοπη.
Τα οχήματα και τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα εξυπηρετούνται μέσω παράκαμψη ακολουθώντας τη διαδρομή Θεσσαλονίκης-Κονταξοπούλου-Αεροδρομίου-Παναγίας Σουμελάς –Θερμαϊκού –Φυλλίρας και θα επανέρχονται στην οδό Θεσσαλονίκης από τη συμβολή των οδών Φυλλίρας και Άλσους.

Ήδη, σύμφωνα με το την ΠΚΜ, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας Θεσσαλονίκης (Α’ και Β’), ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Πηγή: http://www.voria.gr/article/erga-apo-avrio-ke-gia-enan-mina-stin-eo-thessalonikis---oreokastrou

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

TRAVEL NEWS : Νορβηγοί γράφουν βιβλίο για τα μαγευτικά ψηφιδωτά ...

TRAVEL NEWS : Νορβηγοί γράφουν βιβλίο για τα μαγευτικά ψηφιδωτά ...: Μια νέα έκδοση για τα ψηφιδωτά της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, τον σημαντικότερο διάκοσμο που διατηρείται από την πρώιμη βυζαντινή περίο...

TRAVEL NEWS : Νορβηγοί γράφουν βιβλίο για τα μαγευτικά ψηφιδωτά ...

TRAVEL NEWS : Νορβηγοί γράφουν βιβλίο για τα μαγευτικά ψηφιδωτά ...: Μια νέα έκδοση για τα ψηφιδωτά της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, τον σημαντικότερο διάκοσμο που διατηρείται από την πρώιμη βυζαντινή περίο...

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

bookingolasena.gr: Το επιβλητικό Ντουμπάι από ψηλά

bookingolasena.gr: Το επιβλητικό Ντουμπάι από ψηλά: Το επιβλητικό Ντουμπάι, το ένα από τα επτά εμιράτα και τη μεγαλύτερη πόλη των  Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διοικητικό κέντρο του εμιράτ...

bookingolasena.gr: Το επιβλητικό Ντουμπάι από ψηλά

bookingolasena.gr: Το επιβλητικό Ντουμπάι από ψηλά: Το επιβλητικό Ντουμπάι, το ένα από τα επτά εμιράτα και τη μεγαλύτερη πόλη των  Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διοικητικό κέντρο του εμιράτ...

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Στις 29 Νοεμβρίου 2016 η επόμενη εισήγηση του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΩραιοκάστρουΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εισήγηση με θέμα «ΜΜΕ και τρόποι επικοινωνίας με τους πολίτες» που πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού κύκλου του Λαϊκού Πανεπιστημίου Ωραιοκάστρου. Τρεις γνωστοί δημοσιογράφοι και παρουσιαστές της πόλης μας, οι Δημήτρης Βενιέρης, η Χριστίνα Κανατάκη και η Φένια Κλιάτση ανέλυσαν τον ρόλο των social media στην ενημέρωση και της τηλεόρασης στην εποχή μας, αλλά και τη σχέση των ΜΜΕ με τους πολίτες.
Οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις έδωσαν την αφορμή να καλυφθεί το θέμα της εισήγησης σε ευρύτερο πεδίο.
Την εκδήλωση άνοιξε η υπεύθυνη του Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης», Ελένη Γρομπανοπούλου και στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Αθανάσιος Καρύδης και ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Πέτρος Αταμιάν.
Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απήχηση που έχει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο στο Ωραιόκαστρο και το ενδιαφέρον συμμετοχής των πολιτών, που αναδεικνύουν -όπως τόνισε- τις ανάγκες στη «δια βίου μάθηση».
Η επόμενη εισήγηση του Λαϊκού Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα με θέμα: «Εθισμός». Τα μαθήματα του Λαϊκού Πανεπιστημίου θα πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα για ένα τρίωρο (από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ) στο κτίριο «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκαστρο. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους δημότες στους οποίους, με την ολοκλήρωση των εξαμήνων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης ενώ δικαίωμα εγγραφής έχει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, χωρίς ηλικιακό ή μορφωτικό περιορισμό.
Το παρών στην πρεμιέρα του Λαϊκού Πανεπιστημίου έδωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικού, Ηρακλής Τσακαλίδης, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας, Ευάγγελος Χατζηαντωνίου και η τοπική σύμβουλος Ωραιοκάστρου, Νέλλυ Δελή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το χθεσινό «κέρασμα» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Λαϊκού Πανεπιστημίου ήταν μια ευγενική προσφορά από την «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΑΕ» και το οινοποιείο «Κτήμα Βουρβουκέλη» με έδρα την Ξάνθη, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
img_5984
img_5985
img_5986
img_5987
img_5988
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
oraiokastro24

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Προσφυγικό: Αναστάτωση σε σχολείο στο Ωραιόκαστρο

Προσφυγικό: Αναστάτωση σε σχολείο στο Ωραιόκαστρο

Ένα έγγραφο που εξέδωσε στις 08/09/2016 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και κάνει ήδη το γύρο του Διαδικτύου έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, καθώς με αυτό ζητείται η μη ένταξη - τοποθέτηση των παιδιών των προσφύγων στον χώρο του σχολείου.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, ο Σύλλογος θα προβεί σε κατάληψη της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Δείτε πιο πάνω στη photo gallery του Newsbomb.gr το σχετικό έγγραφο
Στο θέμα παρενέβη σήμερα, Τρίτη (13/09/2016) ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, ο οποίος, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104,9 FM», είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ακατανόητη αυτή η συμπεριφορά. Είναι σε αντίθεση με τη συμπεριφορά αγάπης, αλληλεγγύης, κατανόησης από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων - γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών - στη χώρα μας. Τέτοια φαινόμενα πράγματι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά».
«Εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα· τα παιδάκια, τα προσφυγόπουλα θα πάνε το απόγευμα σε τάξεις υποδοχής, θα είναι εμβολιασμένα, θα έχουν τους δασκάλους τους. Θέλουμε να παίξουν με τα παιδιά, τα Ελληνοπούλα σιγά σιγά και αργότερα θα ενταχθούν στις σχολικές αίθουσες. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αρνούνται οι γονείς τα παιδιά αυτά στον χώρο - όχι στις τάξεις μαζί με τα παιδιά τους - του σχολείου», ανέφερε – μεταξύ άλλων – ο υπουργός.
«Όλοι μαζί θα πρέπει να εξηγήσουμε ώστε να μην γίνει αντικείμενο μιας κομματικής αντιπαράθεσης το θέμα αυτό. Όλοι οι φορείς -και η Εκκλησία και οι δήμοι- θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά με τρόπο δημοκρατικό, με τρόπο ανοχής» συνέχισε ο ίδιος και έφερε ως παράδειγμα το 132ο Δημοτικό Σχολείο Γκράβας, όπου οι μαθητές προέρχονται από 17 χώρες.
Κάλεσε δε τους γονείς του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου «να ξανασκεφτούν αυτή την απόφασή τους, καθώς», όπως τόνισε, «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αντιθέτως είναι ομορφιά».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, σε δηλώσεις του στο «Πρακτορείο 104,9 FM» αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην πρόταση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, τα χρήματα τα οποία πρόκειται να διατεθούν για τη μεταφορά των προσφυγόπουλων να δοθούν για τη δημιουργία δομών για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών.
«Όταν η κυβέρνηση βρίσκει 9 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών αυτών, με αυτά τα 9 εκατομμύρια να πάει να νοικιάσει έναν χώρο - που δυστυχώς στην περιοχή μας, λόγω της κρίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί - και να κάνει εκεί τις υποδομές», ανέφερε ο κ. Γαβότσης.

Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/paideia/story/727452/prosfygiko-anastatosi-se-sxoleio-sto-oraiokastro#ixzz4K8o7THny

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Προσλήψεις στο Δήμο Ωραιοκάστρου

 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ---ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων δύο (2) ΠΕ Ναυαγοσωστών και δύο (2) ΔΕ Ναυαγοσωστών διάρκειας δέκα (10) ημερών από 11-07-2016 έως και 22-07-2016 για την πραγματοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα» έτους 2016 του Δήμου Ωραιοκάστρου. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: 1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. 2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Β. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι.Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβησης-ναυαγοσωστών. ή 1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας συνοδευόμενο από άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 1.    Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 2.    Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1) Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.   2)    Πιστοποιητικό δήμου ή αρμόδιας ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων 3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 4)    Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. 5)    Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο Τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: για τίτλους Πανεπιστημιακής: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον   Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. 6)    Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ , στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ. 7)    Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ 8)    Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α. Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ωραιοκάστρου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr). ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση : Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 13 Ιουνίου έως και τις 22 Ιουνίου 2016. 

www.dikaiologitika.gr

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

METRO Cash and Carry: Νέο κατάστημα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης


Τo 47ο κατάστημα METRO Cash and Carry εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Το νέο αυτό κατάστημα, μετά το METRO Cash & Carry Καλοχωρίου και Πυλαίας, αποτελεί το τρίτο κατάστημα της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ισχυροποιεί την παρουσία της στην συμπρωτεύουσα, καθιστώντας την ως έναν ακόμη πιο δυνατό παίχτη στην ευρύτερη περιοχή.
Το κατάστημα διαθέτει χώρους πώλησης 2.137 τμ, νέο, υπερσύγχρονο τμήμα νωπού κρέατος και άνετο πάρκινγκ 62 θέσεων, στοιχεία που επιτρέπουν  την περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συνεργατών του, προσφέροντας άνετες αγορές και πλούσια γκάμα προϊόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο καταστημάτων χονδρικής METRO Cash and Carry διατηρεί σταθερά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με σημεία σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Η ηγετική θέση προσδιορίζει την εταιρεία τόσο από άποψη δικτύου όσο και από άποψη κύκλου εργασιών.
Αρχική

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Στo Ωραιόκαστρο οι πρώτοι πρόσφυγες από την Κοζάνη .


Πέντε πούλμαν μετέφεραν πρόσφυγες στο νέο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, στο βιομηχανικό κτίριο Φέσσα. Στην Τουρκία επέστρεψαν 12 Σύροι πρόσφυγες.

φιλοξενίας προσφύγων, στο βιομηχανικό κτίριο Φέσσα του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Τα πρώτα πέντε πούλμαν ξεκίνησαν το πρωί από το κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης στην Κοζάνη όπου φιλοξενούνταν οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες.
Η μεταφορά τους έπρεπε να γίνει άμεσα, καθώς στο γυμναστήριο της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί το παγκόσμιο τουρνουά βόλεϊ στα μέσα Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με τους politesoraiokastrou.gr θα είναι και το επίσημο προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας.
Ο αριθμός των προσφύγων που αναμένεται να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του νέου κέντρου στο δήμο Ωραιοκάστρου αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες με τις αφίξεις και άλλων πούλμαν.

Επιστροφή στην Τουρκία 12 Σύρων προσφύγων
Ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή στην Τουρκία 12 υπηκόων Συρίας, 7 ανδρών και μιας γυναίκας με τα 4 ανήλικα παιδιά της, σύμφωνα τις διαδικασίες εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας της 18ης Μαρτίου.
Η ομάδα των 12 Σύρων επέστρεψαν στην Τουρκία με αεροσκάφος μισθωμένο από τον Frontex, το οποίο απογειώθηκε στις 12:10 από τον Αερολιμένα «Οδυσσέας Ελύτης» στη Μυτιλήνη, με προορισμό τα Άδανα της Τουρκίας. Οι επιστραφέντες είχαν από πριν εκφράσει τη βούλησή τους να γυρίσουν στην Τουρκία, ενώ κανένας τους δεν είχε υποβάλει αίτηση ασύλου.
Η διαδικασία των επιστροφών στη γείτονα θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, καθώς και του Διμερούς Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας. Με βάση τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, μέχρι τώρα έχουν επιστραφεί στην Τουρκία 386 αλλοδαποί.


Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Μπουκάλι νερό στο δήμαρχο Ωραιοκάστρου σε επεισόδια απολυμένων.


Μπουκάλι νερό στο δήμαρχο Ωραιοκάστρου σε επεισόδια απολυμένων
Εισβολή στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου έκαναν οι απολυμένοι συμβασιούχοι της καθαριότητας.
Λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με τα μέλη του Δ.Σ.
Οι απολυμένοι τονίζουν ότι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με την ανεργία, χωρίς μάλιστα να έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα τριών μηνών. 
Ετσι, λοιπόν, αποφάσισαν να εισβάλουν στο Δ.Σ., όπου μάλιστα απειλήθηκαν επεισόδια, όταν κινήθηκαν κατά του δημάρχου Α. Γαβότση, ο οποίος δέχτηκε και ένα μπουκάλι νερό στο πρόσωπο. 
Να θυμίσουμε πως οι 53 απολυμένοι συμβασιούχοι της καθαριότητας προσελήφθησαν κανονικά (με διαδικασία ΑΣΕΠ) στην εκπνοή του περασμένου έτους και τρεις μήνες μετά ο δήμος προχώρησε στις καταγγελίες των συμβάσεών τους πριν αυτές λήξουν.
Στην αρχή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου -που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ- η διοίκηση απέρριψε την πρόταση που είχε καταθέσει σύσσωμη η αντιπολίτευση για αναμόρφωση προϋπολογισμού, με σκοπό να βρεθούν χρήματα για να πληρωθούν οι απολυμένοι συμβασιούχοι.
<iframe width="300" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/Ckqa9TP6nLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Διαμαρτυρία εργαζομένων στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου – Αντιδρούν στις απολύσεις συμβασιούχωνΣυγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι που αντιδρούν στις απολύσεις συμβασιούχων πριν ολοκληρωθεί η σύμβαση τους.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, 63 συμβασιούχοι υπέγραψαν 8μηνη σύμβαση στις 28 Δεκεμβρίου 2015 για να καλύψουν ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου και απολύονται τρεις μήνες μετά και ενώ είναι απλήρωτοι.
Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, υποστήριξε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως “οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο. Προσπαθήσαμε να τους πληρώσουμε, όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε τα εντάλματα μισθοδοσίας, ενώ καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις εργασίας τους”.
Ο κ. Γαβότσης ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα πληρωμής των υπαλλήλων, ενώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, υποστηρίζει πως οι εργαζόμενοι θα κινηθούν δικαστικά.
πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Δημοπρατείται η «στροφή του τρελού» ωραιόκαστροΔημοπρατείται η «στροφή του τρελού»

0
180
στροφή του τρελού
Δημοπρατείται το έργο «Διαπλάτυνση της στροφής στη ΧΘ.: 3+744.07 έως Χ.Θ.: 3+911.65 της Επαρχιακής Οδού 4 Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου»
Άλλη μια προεκλογική δέσμευση της δημοτικής αρχής Ωραιοκάστρου παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Η διοίκηση του δήμου από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της επικέντρωσε το ενδιαφέρον της, όσον αφορά στη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου, στην εξεύρεση λύσης για το επικίνδυνο σημείο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου.
Έπρεπε ωστόσο να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της όμορης περιοχής και στη συνέχεια να ασκηθεί μια διαρκής και έντονη πίεση προς τις υπερκείμενες αρχές ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής μέχρι την οριστική λύση.
Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 δημοπρατείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το έργο «Διαπλάτυνση της στροφής στη ΧΘ.: 3+744.07 έως Χ.Θ.: 3+911.65 της Επαρχιακής Οδού 4 Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ.
Θα απαιτηθεί ένα ακόμη μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σημασία έχει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει εκλείψει οριστικά ο κίνδυνος στη συγκεκριμένη στροφή (Τρελή Στροφή).
«Πρώτο μέλημα κάθε δημοτικής αρχής είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών της. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που ένα χρονίζον πρόβλημα του Ωραιοκάστρου θα αποτελεί στο αμέσως επόμενο διάστημα παρελθόν. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο τις παρεμβάσεις μας και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση» δήλωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων
πηγή  oraiokastro24

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Απόκριες 2016: Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας
Μπαίνοντας στο κλίμα των ημερών, εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα,
θα λάβουν χώρα σε όλη την Ελλάδα.

Αρχικά στην Αθήνα, οι εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς θα ολοκληρωθούν
την Καθαρά Δευτέρα 14 Μαρτίου, στις 11.30, στον Λόφο του Φιλοπάππου,
 όπου μικροί και μεγάλοι θα γιορτάσουν τα Κούλουμα με τη Γλυκερία και τον
Βασίλη Σαλέα.
Γιορτές για τα Κούλουμα θα πραγματοποιηθούν, επίσης, στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ, στις 11.00, με παραδοσιακή μουσική σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων, στην Πλατεία Πηνελόπης Δέλτα – Ελληνορώσων (11.00), σε συνεργασία με τη Λέσχη Φιλίας Ελληνορώσων και στην Πλατεία Προσκόπων,Παγκράτι (12.00), με τραγούδια της Αποκριάς από τους Κώστα Καντζιλιέρη και Μαρία Μανωλάκου. Εκτός αυτών, μουσικοχορευτική παράσταση θα λάβει μέρος και στον Πολύχωρο του δήμου Αθηναίων «’Αννα και Μαρία Καλουτά», στις 20:00. Υπόσχεται, πολύ μουσική και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο με τη σοπράνο Δέσποινα Τσολάκη και τον ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα.

Αναλυτικά ανά δήμο θα έχουμε:

Δήμος Πειραιά: Σαρακοστιανό Γλέντι στη Φρεαττύδα με το πέταγμα
του χαρταετού, παραδοσιακό γλέντι και σαρακοστιανά εδέσματα από τις
10:00 το πρωί. Η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά θα ανοίξει τη γιορτή με
αποκριάτικες μελωδίες και στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν
μουσικοχορευτικά συγκροτήματα από πολιτιστικούς συλλόγους του Πειραιά,
με παραδοσιακή μουσική, χορό και τραγούδι.
Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο 1ο Λύκειο Καλλίπολης
(είσοδος από Μαρίας Χατζηκυριακού).
Γαλάτσι: «Τα κούλουμα», μια γιορτή με σαρακοστιανά εδέσματα, άφθονο
 κρασί και παραδοσιακή μουσική θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό γήπεδο
 μπάσκετ, στο Άλσος Βεϊκου, στις 11:00.
Καλλιθέα: Στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής (πρώην Ιππόδρομος)
από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι θα γιορτάσει ο Δήμος Καλλιθέας
με εορταστικό πρόγραμμα από ζωντανή ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς.
Επίσης δράσεις για τα παιδιά όπως κατασκευή ομαδικού ανάγλυφου
με χαρταετούς, γευσιγνωσία της Σαρακοστής και παραδοσιακά εδέσματα
για όλους.
Άνω Γλυφάδα: Την Καθαρά Δευτέρα, τα Κούλουμα θα γιορταστούν στη θέση
Πατητήρι στους πρόποδες του Υμηττού, από τις 11 το πρωί. Εκτός
από το πέταγμα των χαρταετών και τα σαρακοστιανά εδέσματα που
θα προσφερθούν, θα πραγματοποιηθεί ένα παραδοσιακό γλέντι με τους
Χρήστο Παπαδόπουλο, Μιχάλη Κονιτόπουλο και Μαριλένα.
Μοσχάτο: Παραδοσιακά Κούλουμα στην παραλία Μοσχάτου και στο
Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο.
Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης: Στο κτήμα Τζερμιά (Βρυούλων 25, Άνω
Πεύκη) από τις 11.30 π.μ. με μουσικό πρόγραμμα που επιμελείται η
καλλιτεχνική ομάδα του «Άσπρου πιάτου». Επίσης θα συμμετέχει το
τμήμα παραδοσιακών χορών του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης (Ίδρυμα Ζήση) καθώς και χορευτικά συγκροτήματα από άλλους
Δήμους.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα προσφερθούν Σαρακοστιανά εδέσματα.
Παράλληλα θα λειτουργεί εργαστήρι κατασκευής χαρταετού για να μυήσει στα
 μυστικά του τα παιδιά.
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Εκδήλωση σε συνεργασία µε όλους τους
 πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους του Δήµου - αφιερωμένη στη µνήµη
 του Θεόδωρου Γουρδουράκου στο γήπεδο µμπάσκετ δίπλα από το πέτρινο
θέατρο Αργυρούπολης (Μιλήτου και Κορίνθου) από τις 11:30 το πρωί. Μουσικό
 συγκρότηµα θα παίζει χορευτική µμουσική και ο ∆ήµος θα προσφέρει
παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Εκδηλώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στην Αλεξανδρούπολη, συγκεκριμένα στις Φέρες ,διεξάγεται η μεγάλη
καρναβαλική παρέλαση, στις 12 το μεσημέρι, ενώ θα ακολουθήσει το έθιμο
της Καμήλας. Πρόκειται για μια ξύλινη καμήλα, οι καμπούρες της οποίας είναι
από ξύλινα καφάσια, ενώ το σώμα της είναι καλυμμένο από κιλίμια. Σύμφωνα
με την παράδοση, το έθιμο της Καμήλας έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία,
όταν στο ξύλινο σκελετό της κρύφτηκε ένας νεαρός για να κλέψει την κοπέλα
που αγαπούσε.
Στη Νάουσα, την Κυριακή της Αποκριάς, οι Γενίτσαροι και οι Μπούλες
 ντύνονται και μαζεύονται σε μπουλούκια, τα οποία, αφού πάρουν την άδεια
από τον δήμαρχο, ξεχύνονται στους δρόμους, ενώ την Καθαρά Δευτέρα, οι
Γενίτσαροι και οι Μπούλες θα κυκλοφορούν χωρίς τα προσωπεία στην πόλη,
ενώ θα γίνουν εκδηλώσεις για τα “Κούλουμα” στο κέντρο της πόλης, αλλά και
στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάουσας.
Εορτασμοί δεν θα μπορούσαν και να λείπουν από την συμπρωτεύουσα.
Γλέντι στήνει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε αρκετές περιοχές της πόλης
για την Καθαρή Δευτέρα. Συγκεκριμένα, στο Σέιχ Σου, στην πρώην αλάνα
της Τούμπας, στο άλσος της Νέας Ελβετίας και στην Τριανδρία στο πάρκο
Μέσα Γειτονιάς Κύπρου θα μοιραστούν νηστίσιμα εδέσματα, με τη συνοδεία
μουσικής και χορού.
Στην Καλαμαριά υπόσχονται για την Καθαρά Δευτέρα, 14 Μαρτίου,
 παραδοσιακό γλέντι με ξεφάντωμα, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα.
Εκατοντάδες κιλά φασόλια θα αρχίσουν από πολύ νωρίς να βράζουν
 και μαζί με λαγάνες, ντολμαδάκια και ποικιλία από διάφορα άλλα
 σαρακοστιανά που θα απλωθούν στο μεγάλο υπαίθριο τραπέζι θα
 έχουν την ευκαιρία να γευτούν, όλοι όσοι βρεθούν εκείνη τη μέρα στην
 Καλαμαριά, έτσι όπως το απαιτεί άλλωστε και η παράδοση.
Παράλληλα, μουσικές θα πλημμυρίσουν το χώρο. Η εκδήλωση θα
 ξεκινήσει από τις 10.30 το πρωί και θα κρατήσει μέχρι αργά το μεσημέρι,
με τα μικρά παιδιά να έχουν την ευκαιρία να πετάξουν και τους χαρταετούς
 τους στον ανοιχτό χώρο του πρώην στρατοπέδου.
Επιπλέον, ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει εκδηλώσεις στις 12 το
 μεσημέρι για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας σε όλες τις δημοτικές
ενότητες. Τα Κούλουμα θα γιορταστούν στο Ωραιόκαστρο, στη Λητή,
 στο Μελισσοχώρι, στον Πεντάλοφο, στο Μονόλοφο, στη Νέα Φιλαδέλφεια,
στο Μεσαίο και στο Πετρωτό.
Στο Φράγμα θα γιορτάσει τα Κούλουμα ο Δήμος Θέρμης.
Η γιορτή για την Καθαρά Δευτέρα θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και
περιλαμβάνει μουσική, χορό και φαγητό. Στα Βασιλικά θα οργανωθεί
ξεχωριστή εκδήλωση, στην κεντρική πλατεία της περιοχής, παράλληλα
με παρέλαση καρναβαλιστών.
Και στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών γλέντι με νηστίσιμα εδέσματα,
μουσική και χορό ετοιμάζεται και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες,
Αγίου Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών.
Ενδιαφέρον θα έχει φέτος και σαν προορισμός, ο Αργοσαρωνικός,
για το Αποκριάτικο τριήμερο. Καρναβαλικές εκδηλώσεις, συναυλίες,
και σαρακοστιανά από την θάλασσα στο τηγάνι, συνθέτουν την γιορτινή
ατμόσφαιρα των νησιών του Σαρωνικού και της Τροιζηνίας το τριήμερο της
 Καθαράς Δευτέρας. Παραδοσιακά Καρναβάλια, υπαίθρια πάρτι, συναυλίες
και τα πατροπαράδοτα Κούλουμα, θα προσπαθήσουν να προσφέρουν ένα
 ευχάριστο διάλειμμα.


Πηγή:http://www.cnn.gr/news/ellada/story/24898/apokries-2016-

oi-eortastikes-ekdiloseis-tis-katharas-deyteras#ixzz42rx04L4I

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Γκρουπ από τον δήμο Ωραιοκάστρου θα ανοίξει την καρναβαλική παρέλαση της Ξάνθη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γκρουπ από τον δήμο Ωραιοκάστρου θα ανοίξει την καρναβαλική παρέλαση της Ξάνθης την ερχόμενη Κυριακή
Το 3ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου και το νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Πενταλόφου κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο 5ο Καρναβάλι Ωραιοκάστρου. Οι δύο ομάδες, που επιλέχθηκαν από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπο του δήμου Ξάνθης, του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου και της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Ωραιοκάστρου, την ερχόμενη Κυριακή θα ταξιδέψουν στην Ξάνθη, προκειμένου να λάβουν μέρος στη μεγάλη παρέλαση που διοργανώνεται για 51η χρονιά και να ανοίξουν τη φετινή διοργάνωση.
Χθες, αντιπροσωπεία από την ακριτική πόλη παρέλασε πρώτη στην Καρναβαλική Παρέλαση και έδωσε τον δικό της παλμό στη διοργάνωση του δήμου Ωραιοκάστρου, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου και τον δήμο Ξάνθης. Εκατοντάδες παιδιά, γονείς, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι αλλά και φορείς της πόλης παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους του Ωραιοκάστρου σκορπίζοντας κέφι και χαρά. «Ήταν μια φαντασμαγορική γιορτή για το δήμο μας. Για μια ακόμη χρονιά οι δημότες μας αγκάλιασαν την προσπάθεια της δημοτικής αρχής να προσφέρει χαρά στους μικρούς και μεγάλους συνδημότες μας αλλά και να βοηθήσει στην τόνωση της τοπικής αγοράς. Στόχος μας βέβαια είναι ο δήμος να οριστεί πλέον ως καρναβαλικός προορισμός για τον νομό Θεσσαλονίκης, ο οποίος στερείται ενός τέτοιου θεσμού», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Πέτρος Αταμιάν θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην Καρναβαλική Παρέλαση, τους συμπολίτες μας που παρακολούθησαν τη φετινή διοργάνωση αλλά και όλους τους επισκέπτες που έδωσαν το παρών στη μεγάλη αυτή γιορτή για το δήμο μας.
Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν οι παρακάτω:
1ο δημοτικό σχολείο και 2ο νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου
Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο
3ο δημοτικό σχολείο
2ο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου
3ο γυμνάσιο
Μαθητές από γυμνάσιο του Ωραιοκάστρου
Α.Σ. Ωραιοκάστρου και Sports club
Μορφωτική Πολιτιστική Κίνηση Νέων Μελισσοχωρίου
Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων
Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής
Κεραυνός Ωραιοκάστρου
Φροντιστήρια Κουφουνάκη
ΘΕΣσαλσοΝΙΚΗ
Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων του δήμου Ωραιοκάστρου
Παγοδρόμιο
Μεγάλη παρέα
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα από το δήμο Ξάνθης και συγκεκριμένα στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κατασκηνωτές» και στον σύλλογο Φοιτητών Ξάνθης «Η Γέφυρα», στην Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Ωραιοκάστρου (ΟΜΑΚ) καθώς επίσης στην Ιντερσαλόνικα.
image
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων
PHGH OROKASTRO 24.GR

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...